Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Zmiana terminu ferii zimowych i innych terminów

Informuję, że w terminarzu bieżącego roku szkolnego zaszły następujące zmiany:
4-17 stycznia 2021 roku - ferie zimowe
21 stycznia 2021- ostateczny termin poinformowania uczniów klas I-II Liceum Ogólnokształcącego i za ich po­średnictwem rodziców - w formie ustnej - o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych
28 stycznia - zebranie klasyfikacyjne śródroczne Rady Pedagogicznej dla uczniów klas I-II Liceum Ogólno­kształcącego
1 lutego 2021 r. - początek drugiego okresu w bieżącym roku szkolnym

Uwaga: w/w zmiany spowodowane są zmianą terminu ferii zimowych wprowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.