Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna uczniów klas pierwszych i drugich

28 stycznia 2021 r. odbyło się w formie zdalnej zebranie Rady Pedagogicznej, które dotyczyło przede wszystkim  klasyfikacji śród­rocznej uczniów klas drugich trzyletniego liceum ogólnokształcącego (łącznie 4 oddziały) oraz uczniów klas pierwszyh i drugich cztero­letniego liceum ogólnokształcącego (łącznie 8 oddziałów) .