Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowanie pracy naszego LO w pierwszym okresie

3 lutego 2021 r. odbyło się w formie zdalnej zebranie Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, które do­tyczyło przede wszystkim:
- podsumowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w I okresie bieżącego roku szkolnego,
- przedstawienia wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych diagnoz wewnętrznych (próbnych egzaminów maturalnych).