Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Powrót do nauki stacjonarnej (od 31 maja 2021 r.)

Wszyscy uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących ustaleń sanitarnych,