Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Wyniki egazminu maturalnego

5 lipca 2021 r. dodarły do Szkoły wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Zdawalność egzaminu wyniosła w naszym Liceum w bieżącym roku szkolnym 95%.
Wszystkie osoby, które nie zdały egzaminu, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w dniu 24 sierpnia br.