Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej LO w Kamiennej Górze na rok szkolny 2021/2022

Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia do klas pierwszej LO w Kamiennej Górze wynosi 104 punkty.

Uwaga: Informujemy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej LO w Kamiennej Górze, że w dniu 1 września br. przeprowadzone zostaną testy kompetencji językowych. Ich wyniki zdecydują o przydziale uczniów do grup językowych w zależności od stopnia zaawan­sowania znajomości języka obcego. Szczegółowe informacje na ten temat podane zostaną w terminie późniejszym.
Uwaga: W związku z powyższym prosimy uczniów klas pierwszych o przyniesienie ze sobą w dniu 1 września br. do Szkoły przyborów do pisania.

Pliki do pobrania