Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

nauczyciele przedmiotów [2021/2022]

biologia, przyroda - moduł z biologii:
mgr Katarzyna Kołodziej
mgr Aleksandra Malinowska

chemia, elementy chemii - przedmiot uzupełniający, przyroda - moduł z chemii:
mgr Radosław Brymerski
mgr Magdalena Rams

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Katarzyna Filip-Murawska
fizyka,, przyroda - moduł z fizyki:
mgr Ryszard Mierzwa
geografia, elementy geografii - przedmiot uzupełniający, przyroda - moduł z geografii:
mgr Dorota Dzielędziak
mgr Hieronim Mader
historia, historia i społeczeństwo,:
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Jan Lubieniecki
mgr Mikołaj Marciniec
informatyka, edukacja informatyczna:
mgr Sylwia Gawerda
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Hieronim Mader
mgr inż. Jarosław Tułaczyk
język angielski:
mgr inż. Zbigniew Drankowski
mgr Elżbieta Jaszek
mgr Robert Kosiński
mgr Anna Postawa
mgr Piotr Rudzki
język niemiecki:
mgr Monika Breitenfellner-Pasiut
mgr Iwona Kurzeja
mgr Elżbieta Syrek
mgr Anita Waluch
język polski:
mgr Jacek Bruździak
mgr Beata Czyczkan

mgr Lidia Drozdowska
mgr Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
mgr Joanna Oleksy

mgr Aldona Siemieniec-Oleksy
mgr Marzena Szewczyk
matematyka, elementy matematyki - przedmiot uzupełniający:
mgr Władysława Druciak
mgr Sylwia Gawerda
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Danuta Ruchała
muzyka:
mgr Sylwia Dylak
podstawy przedsiębiorczości:
mgr Sylwia Dylak
religia:
mgr Monika Breitenfellner-Pasiut
mgr Henryka Płusa
ks. mgr Piotr Smoliński
wychowanie fizyczne:
mgr Katarzyna Filip-Murawska
mgr Jarosław Kawerski
mgr Krzysztof Pawlikowski
mgr Rafał Poręba
wiedza o społeczeństwie:
mgr Sylwia Dylak
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Mikołaj Marciniec