Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - informacja

Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze,
dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze od­będzie się 1 września br. (środa) zgodnie z poniższym harmonogramem:
godz. 8.30      spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych uczniów klas drugich i trzecich;
godz. 9.00      uroczyste otwarcie roku szkolnego w auli szkolnej dla uczniów klas pierwszych (klasy: 1a, 1b);
godz. 10.00    uroczyste otwarcie roku szkolnego w auli szkolnej dla uczniów klas pierwszych (klasy: 1c, 1d).
UWAGA: Uczniowie wszystkich klas pierwszych proszeni są o przyniesienie ze sobą przyborów do pisania, ponieważ w tym dniu przeprowadzony zostanie dla nich test kompetencji z języków obcych, który będzie podstawą do ustalenia podziału na grupy na językach obcych.

[Szczegółowy harmomnohram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w pliku PDF tutaj]