Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Pierwsze w roku szkolny 2021/2022 zebranie Rady Rodziców naszego Liceum

28 września br. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców naszego Liceum. Podczas zebrania członkowie Rady Rodziców między innymi:
- wybrali Prezydium Rady Rodziców w składzie:
Przewodnicząca: pani Sylwia Gniaździńska
Zastępca Przewodniczącej: pani Ewa Krala
Zastępca Przewodniczącej: pan Stanisław Wondołowski
Sekretarz: pani Barbara Kokosza;

- pozytwywnie zaopiniowali przedstawioną przez Dyrektora listę podręczników dopuszczonych do użytku w naszej Szkole;
- pozytwywnie zaopiniowali przedstawione przez Dyrektora propozycje terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym;
- uznali, że nie widzą potrzeby dokonywania zmian w obowiązującym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym;
- zapoznani zostali z ogólnymi wynikami tegorocznego egzaminu maturalnego.