Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Rady Szkoły naszego Liceum

30 września br. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Rady Szkoły naszego Liceum. Podczas zebrania członkowie Rady Szkoły między innymi:

  1. Podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia nowego „Regulaminu działalności Rady Szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze”.
  2. Podjęli uchwałę w sprawie powołania Sekretarza Rady Szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.
  1. Podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia członków Rady Szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze do założenia lub likwidacji rachunku bankowego Rady Szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze oraz dysponowania funduszami na tym rachunku.
  2. Podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków Rady Szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze na rok szkolny 2021/2022.
  3. Wyrazili opinię o:

a) planie pracy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze na rok szkolny 2021/2022.
b) wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, dotyczącym przyznania nagrody specjalnej przez Starostę Powiatu Ka­miennogórskiego naszemu pedagogowi szkolnemu pani Wiesławie Głuchowskiej.
c) propozycji Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, dotyczącej ustalenia dodatkowych dni wolnych od za­jęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym:
w roku 2021:

- 2 listopada (wtorek),
- 12 listopada (piątek),
w roku 2022:
- 7 stycznia (piątek),
- 2 maja (poniedziałek),
- 4, 5, 6, 9, 10 maja  (środa, czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek),
- 17 czerwca (piątek)

oraz zapoznani zostali przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z ogólnymi informacjami o wynikach egza­minu maturalnego 2021 w naszym Liceum.