Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Powiatowe obchody dnia Edukacji Narodowej w naszej Szkole z udziałem Wiceminister pani Marzeny Machałek

12 października 2021 r. o godz. 13.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze rozpoczęła się powiatowa uro­czystość z okazji tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej. Otwarcia uroczystości dokonał Dyrektor naszego Liceum pan Jacek Bruździak, który przywitał przybyłych gości:

 • panią Marzenę Machałek - Posłankę na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
 • panią Jolantę Studniarek  -  Dyrektora Delegatury Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze,
 • panią Bożenę Kiser - wizytatora Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty,
 • członków Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego: Starostę Powiatu Kamiennogórskiego pana Jarosława Gęborysa, Wice­starostę Powiatu Kamiennogórskiego panią Małgorzatę Krzyszkowską oraz panów: Adama Kroka, Andrzeja Przybytka, Damiana Wójcika,
 • Przewodniczącą Rady Powiatu Kamiennogórskiego panią Edytę Wyrostek,
 • członków Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Kamiennogórskiego: panią Urszulę Machaj, panią Zofię Kolat, pana Ze­no­na Król, pana Ireneusza Kordzińskiego i pana Artura Sarzyńskiego,
 • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Kamiennogórski jest organem prowadzącym,
 • zaproszonych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Ka­mien­nogórski jest organem prowadzącym.

W dalszej części uroczystości głos zabrali: Wiceminister Edukacji i Nauki pani  Marzena Machałek oraz Sta­rosta Powiatu Kamien­nogórskiego pan Jarosław Gęborys i Wicestarosta  Powiatu Kamiennogórskiego pani Małgorzata Krzyszkowska.
Następnie zgromadzeni goście obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów naszego Liceum, po czy wręczone zostały na­grody nauczycielom ze szkół powiatowych:

 • naroda Ministra Edukacji i Nauki,
 • nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
 • nagrody Starosty Powiatu Kamiennogórskiego,
 • nagrody Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze,
 • nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,
 • nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze,
 • nagrody Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze,
 • nagroda Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze.

Wsód nagrodzonych znależli się nauczyciele naszgo Liceum:
- pani Wiesław Głuchowska (nasz pedagog szkolny) otrzymała Nagrodę Starosty Powoatu Kamiennogórskiego
a
- pani Monika Breintenfelner-Pasiut,
- pani Władysława Druciak,
- pani Sylwia Dylak,
- pani Wiesław Kozłowski,
- pani Hieronim Mader,
- pani Mikołaj Marciniec,
- pani Joanna Oleksy,
- pani Rafał Poręba,
- pani Danuta Ruchała,
- pani Marzena Szewczyk,
- pani Katarzyna Zaczek
Nagrodę Dyrektora naszego Liceum.
Na zakończenie zgromadzeni goście obejrzeli daszy ciąg części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszego Liceum.

[zobacz album zdęć z portalu "powiatowa.info"]