Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej

13 grudnia  br. grupa 20 uczniów z klas 3b i 3f (klasy biolo­gi­czno-chemiczne) w ramach realizacji innowacji pe­dagogicznej uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Politech­nice Wrocławskiej.
Opiekunami uczniów byli: pan Radosław Brymerski i pan Hieronim Mader.
Wyjazd na zajęcia w laboratorium chemicznym był jednym z działań, które realizuje nasze Liceum we współpracy z Poli­techniką Wroc­ławską w ramach podpisa­nego z tą uczelnią porozumienia o współpracy.