Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Ponad 9 000 zł zebrane w ramach akcji "Książka od Serca"

16 grudnia br. nastąpiło komisyjne otwarcie puszek, w któ­rych zgromadzono datki otrzymane w ramach akcji cha­rytatywnej "Książka od Serca" - przeprowadzonej na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
Po otwarciu puszek i podliczeniu zgromadzonych w nich pieniędzy okazało się, że zebrano kwotę ponad 9 000 złotych.
Gratulujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i ich opiekunkom. Macie wielkie SERCA.