Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Zebranie Rady Pedagogicznej naszego Liceum

20 grudnia 2021 r. odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej naszego Liceum, dotyczące przede wszystkim klasyfikacji śródrocznej ucz­niów klas trzecich dotychczasowgo trzyletniego liceum ogólnokształcącego (oddziały 3e-h) oraz wyrażeniu opinii o projekcie planu fi­nan­sowego naszej Szkoły na rok 2022.