Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Kilka dni nauki w tzw. trybie zdalnym

20-22 grudnia 2021 r. oraz od 3-5 stycznia 2022 r. nasza Szkoła, podobnie jak inne szkoły w Polsce, pracowała w tzw. trybie zdalnym.
(W okresie 23-31 grudnia br. trwała zimowa przerwa świąteczna, a 7 stycznia 2022 r., zgodnie z wcześ­niejszymi ustaleniami, był dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.)