Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Uroczyte pożegnanie uczniów klas maturalnych

28 kwietnia 2022 roku w auli naszego Liceum pożegnaliśmy ko­lej­ny rocznik uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólno­kształ­cącego (ostatni rocznik - w dwudziestoletniej his­to­rii - trzyletniego liceum ogólnokształcącego, jako szkoły ponadgimnazjalnej), a od tego dnia już Absolwentów, naszego Liceum Ogólnokształcącego. W uroczystości uczestniczyli między innymi:
- pan Jarosław Gęborys - Starosta Powiatu Kamiennogórskiego
- pani Małgorzata Krzyszkowska - Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego
- pani Agnieszka Mendelska - Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią uroczystość ponownie przyjęła formę koncertu, w czasie którego przerwy pomiędzy wręczaniem nagród wypełniały utwory wykonywane przez uczniów naszego Liceum.
W pierwszej kolejności głos zabrał pan Jacek Bruździak - Dyrektor naszego Licem, który na zakończenie swojego wystąpienia odczytał list pani Marzeny Machałek - Sekretarz Stanu w MEiN, Poseł na Sejm RP, która niestety nie mogła przybyć na uroczystość.
W dalszej części nagrody za ukończenie Liceum z wyróżnieniem z rąk zaproszonych gości, Dyrektora i wychowawców klas otrzymali:
- z rąk pana Ryszarda Mierzwy - wychowawcy klasy 3e:
Angelika Chlipała
Kamila Grońska
Jessica Izer
Krystian Kucharski
Zofia Niemira
Hanna Romanik
Michał Turek
Kinga Wójcikowska;
- z rąk pana Radosława Brymerskiego - wychowawcy klasy 3f:
Małgorzata Gliszczyńska
Magdalena Gniadek
Maciej Lubos
Oliwia Pawlik
Marcelina Rakoczy;
-  z rąk pana Rafała Poręby- wychowawcy klasy 3g:
Dagmara Telega
Julia Zioła;
-  z rąk pana Roberta Kosińskiego - wychowawcy klasy 3h:
Aleksandra Gajdosz
Julia Kłębczyk
Jagoda Nowotna
Małgorzata Stramka
Majka Zdziebłko.
W  czasie uroczystości Starosta Powiatu Kamiennogórskiego wraz z panią Wicestarostą Małgorzatą Krzyszkowską  wręczyli nagrodę Li­ce­alista Roku, ustanowioną przez Radę Powiatu Kamiennogórskiego, Magdalenie Gniadek uczennicy klasy 3b, która ukończyła Szkołę z naj­wyższą średnią ocen: 5,53:
Następnie nagradzani byli uczniowie, którzy:
- mieli szczególny wkład w rozwój życia artystycznego Szkoły - podziękowali im pani Sylwia Dylak i pan Wiesław Kozłowski;
- działali w szkolnym zespole teatralnym – podziękował im pan Jacek Bruździak, instruktor teatralny, a jednocześnie Dyrektor LO;
- pracowali w samorządzie uczniowskim;

- reprezentowali nasze Liceum w zawodach sportowych, odnosząc wiele sukcesów na szczeblu strefy jeleniogór­skiej i województwa dolnośląskiego.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali w imieniu uczniów klas trzecich Magdalena Gniadek i Michał Turek.

Zobacz także:
- galerię zdjęć
- artykuł "Pożegnanie maturzystów” w serwisie RelacjeRegionalne.pl;
- artykuł "Pożegnanie maturzystów LO w Kamiennej Górze." w serwisie juzwiesz24.pl (a w nim także materiał fimowy).