Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej LO w Kamiennej Górze na rok szkolny 2022/2023

Lista kandydatow zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej LO w Kamiennej Gorze na rok szkolny 2022/2023 [PDF]
Lista kandydatow niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej LO w Kamiennej Gorze na rok szkolny 2022/2023 [PDF]

UWAGA !!!
Osobom zakwalifikowanym przypominamy, że ostatecznym potwierdzeniem wyboru Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze jest dostarczenie do 29 lipca 2022 r. do godz. 1500 oryginałów:
- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Ostateczna lista osób przyjętych do klasy pierwszej LO w Kamiennej Górze na rok szkolny 2022/2023 oraz lista z podziałem na klasy zostanie ogłoszona 1 sierpnia 2022 r. do godz. 1200.
Orientacyjny próg punktowy kwalifikujący do klas pierwszych LO może ulec obniżeniu w zależności od liczby ostatecznie zakwalifikowa­nych kandydatów, którzy zdecydowali się na wybór naszej Szkoły.