Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

nauczyciele przedmiotów [2022/2023]

biologia:
mgr Katarzyna Kołodziej
mgr Aleksandra Malinowska

chemia:
mgr Radosław Brymerski
mgr Magdalena Rams

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Katarzyna Zaczek
fizyka:

mgr Ryszard Mierzwa
mgr Apolinary Zieliński

geografia:
mgr Dorota Dzielędziak
mgr Hieronim Mader
historia:
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Mikołaj Marciniec
historia i teraźniejszość:
mgr Anna Ferenc
informatyka, edukacja informatyczna:

mgr Sylwia Gawerda
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Hieronim Mader
mgr inż. Jarosław Tułaczyk
mgr Apolinary Zieński

język angielski:
mgr inż. Zbigniew Drankowski
mgr Elżbieta Jaszek
mgr Robert Kosiński
mgr Anna Postawa
mgr Piotr Rudzki
język niemiecki:
mgr Monika Breitenfellner-Pasiut
mgr Iwona Kurzeja
mgr Elżbieta Syrek
mgr Anita Waluch
język polski:
mgr Jacek Bruździak
mgr Lidia Drozdowska
mgr Anna Ferenc

mgr Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
mgr Aldona Siemieniec-Oleksy

mgr Marzena Szewczyk
matematyka, elementy matematyki - przedmiot uzupełniający:
mgr Władysława Druciak
mgr Sylwia Gawerda
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Jolanta Myśliwiec
muzyka:
mgr Sylwia Dylak
podstawy przedsiębiorczości:
mgr Sylwia Dylak
religia:
mgr Monika Breitenfellner-Pasiut
mgr Henryka Płusa
ks. mgr Piotr Smoliński
wychowanie fizyczne:
mgr Jarosław Kawerski
mgr Krzysztof Pawlikowski
mgr Rafał Poręba
mgr Katarzyna Zaczek
wiedza o społeczeństwie:
mgr Sylwia Dylak
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Mikołaj Marciniec