Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii innych organów Szkoły, w tym Rady Szkoły, ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym:

- 31 października 2022 r.
- 2 listopada 2022 r.
- 2 maja 2023 r.
- 4-9 maja 2023 r.
- 9 czerwca 2023 r.