Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Klasa 2b po raz kolejny na zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej

5 stycznia br. uczniowie z klasy 2b (klasy biolo­gi­czno-che­micz­no-matematycznej) w ramach realizacji innowacji pe­dago­gicz­nej uczestni­czyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Poli­tech­­nice Wrocławskiej.

Opiekunami uczniów byli: pani Aleksandra Malinowska (wychowawczyni klasy)  i pan Radosław Brymerski (nauczyciel chemii).
Wyjazd na zajęcia w laboratorium chemicznym był jednym z działań, które realizuje nasze Liceum we współpracy z Poli­techniką Wroc­ławską w ramach podpisa­nego z tą uczelnią porozumienia o współpracy.