Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Piąty dzień egzaminów maturalnych

10 maja 2023 r., piąty dzień tegorocznych egzaminów maturalnych, przed południem do pisemnrgo egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym przystąpiło 11 tegorocznych absolwentów naszego Liceum, a po południu do pisemnrgo egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym przystąpiła również 11 tegorocznych absolwentków.