Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Wspieram fundusz Rady Szkoły...

Wpłaty na fundusz Rady Szkoły prosimy dokonywać na poniższe konto:

Rada Szkoły LO w Kamiennej Górze
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
58-400 Kamienna Góra
nr konta: 84 8395 0001 0010 2238 4059 0002
tytułem: <imię i nazwisko ucznia>/

 

Apel Rady Szkoły:

Wszelkie środki z funduszu Rady Szkoły są wykorzystywane na tworzenie coraz lepszych warunków dla edukacji w naszej Szkole. Środki te przeznaczane są między innymi na:
- zakup pomocy i materiałów dydaktycznych
- wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej
- pokrycie kosztów przygotowania materiałów do próbnych  egzaminów maturalnych
- dofinansowanie imprez szkolnych (np.: Otrzęsiny, Pierwszy Dzień Wiosny, LO-wskie Spotkania, uroczyste zakończenie roku szkolnego)
- zakup nagród i dyplomów
-  organizację konkursów i olimpiad.

O tym, że Szkoła dobrze wykorzystuje środki finansowe kierowane z budżetu Państwa, jak i uzyskiwane z wpłat na fundusz Rady Szkoły, mogą świadczyć między innymi bardzo dobre wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminie maturalnym  oraz fakt, że zdecydowana większość uczniów, ponad 80%, z naszego Liceum podejmuje dalszą naukę na różnych kierunkach studiów.
Wspólne działania wspierające naszą Szkołę przyczynią się do tego, aby obecni uczniowie kontynuowali te bardzo dobre tradycje Szkoły.

Ustalona wpłata przez Radę Szkoły:
- 100,00 zł uczniowie klas pierwszych
- 70,00 zł uczniowie klas drugich i trzecich