Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

List Dyrektora Szkoły do Rodziców uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów
LO w Kamiennej Górze

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Po kilkumiesięcznej przerwie wracamy do tradycyjnego sposobu uczenia w szkole. Mamy nadzieję, że zachowując wspólnie wszystkie zasady sanitarne, będziemy mogli realizować dotychczasowe cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Liczymy na ścisłą współpracę z Państwem, szczególnie poprzez dostępne środki komunikacji (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, telefon). Z uwagi na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej ograniczamy wizyty w Szkole osób z zewnątrz, dlatego też nie organizujemy zebrań z rodzicami w tradycyjnej formie, oprócz spotkań przeznaczonych dla rodziców uczniów klas pierwszych.

Na stronie szkolnej oraz w dzienniku elektronicznym publikujemy procedury bezpieczeństwa obowiązujące w LO w Kamiennej Górze. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i stosowanie się do zasad tam zapisanych.

U progu nowego roku szkolnego życzymy wszystkim wielu sukcesów edukacyjnych i wychowawczych, ale nade wszystko, aby był to rok bezpieczny i spokojny.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
LO w Kamiennej Górze