Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców naszego Liceum

28 września br.  odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców naszego Liceum, podczas którego członkowie Rady między innymi:

  • uchwalili nowy regulamin działalności Rady Rodziców LO w Kamiennej Górze;
  • wybrali Prezydium Rady;
  • uchwalili Program Wychowawczo-Profilaktyczny naszego Liceum Ogólnokształcącego;
  • pozytywnie zaopiniowali propozycję dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym;
  • pozytywnie zaopiniowali plan pracy Szkoły na bieżący rok szkolny;
  • pozytywnie zaopiniowali przedstawiony przez Dyrektora Szkoły szkolny zestaw podręczników.