Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 25 kwietnia 2024

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główn(a/y) Księgow(a/y)

2022-04-25

Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze - 58-400 Kamienna Góra ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 - informuje, że w wy­niku przeprowadzonego naboru na stanowisko "Główn(a/y) Księgow(a/y)", ogłoszonego w Biu­le­ty­nie In­for­macji Publicznej 1 kwietnia 2022 r.. wybrana została:
pani Anna Homoncik zamieszkała w Krzeszowie

 UZASADNIENIE

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz pozostałe wymagania, w tym wymagania co do wykształcenia, stawiane w ogło­szeniu o na­bo­rze. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów niezbędną do zatrudnienia w charakterze głownego księgowego.

Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główn(a/y) Księgow(a/y)

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze: Główna/y Księgowa/y

2022-04-01

Informacja dodatkowa:
W miesiącu poprzedzającym datę̨ upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcą­cym w Kamiennej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niż­szy/wyższy (niepotrzebne skreślić lub skasować) od 6 %.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze: Główna/y Księgowa/y