Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 25 kwietnia 2024

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze: Główna/y Księgowa/y

Informacja dodatkowa:
W miesiącu poprzedzającym datę̨ upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcą­cym w Kamiennej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niż­szy/wyższy (niepotrzebne skreślić lub skasować) od 6 %.

Metryczka

Wytworzono:2022-04-01 12:59przez: Jarosław Tułaczyk
Opublikowano:2022-04-01 12:59przez: Jarosław Tułaczyk
Podmiot udostępniający: Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze
Odwiedziny:460

  • Brak wpisów.