Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice uczniów, jak i uczniowie będą mogli bardziej zaangażować się w życie Liceum, a społecz­ność lokalna będzie mogła zapoznać się z naszą działalnością.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy na­szego Liceum, innych inicjatyw lub uwag dotyczących Szkoły osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a tak­że drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Liceum .

Dzisiaj na tablicy

________________________________________

Dyrektor naszego Liceum, po uzykaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Szkoły, ustalił za­rządzeniem z dnia 30 września br. dodatkowe dni wolne od za­jęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym:
w roku 2021:

- 2 listopada (wtorek),
- 12 listopada (piątek);
w roku 2022:

- 7 stycznia (piątek),
- 2 maja (poniedziałek),
- 4, 5, 6, 9, 10 maja  (środa, czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek),
- 17 czerwca (piątek).

________________________________________

Uwaga!

Od 1 września br. Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze funkcjonuje w trybie stacjonarnym z za­chowaniem zasad ustalonych w poniższych dokumentach:

________________________________________

Uwaga!
W zakładce "Pomoc finansowa", która znajduje się w dziale "Pedagog szkolny", publikujemy informacje o pod­stawowych formach pomocy finansowej dla uczniów.
W zakładce "Ubezpieczenie w Szkole", która znajduje się w dziale "Informacje różne", publikujemy informacje o dobrowolnym ubezpieczeniu NNW w Szkole.
W zakładce "Szczepienia - informacje", która znajduje się w dziale "Informacje różne", publikujemy informacje o szczepieniach przeciw Covid-19 - materiały przekazane przez MEiN.

________________________________________