Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice uczniów, jak i uczniowie będą mogli bardziej zaangażować się w życie Liceum, a społecz­ność lokalna będzie mogła zapoznać się z naszą działalnością.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy na­szego Liceum, innych inicjatyw lub uwag dotyczących Szkoły osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a tak­że drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Liceum .

Dzisiaj na tablicy

Od 31 maja br. Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze funkcjonuje w trybie stacjonarnym z za­chowaniem zasad ustalonych w poniższych dokumentach:

 ________________________________________

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 17 maja br.

 ________________________________________

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych szkół pdstawowych!
Drodzy Ósmoklasiści!

Sytuacja pandemiczna bardzo utrudnia kontakty między placówkami oświatowymi, a marzec to czas, kiedy za­zwyczaj odwiedzaliśmy wszystkie szkoły podstawowe w powiecie kamiennogórskim i okolicach, by za­pre­zentować ósmoklasistom naszą ofertę edukacyjną.
Aby zadbać o łatwy dostęp do informacji o Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze oraz zasadach re­krutacji do klas pierwszych naszego Liceum na rok szkolny 2021/2022, zamieściliśmy materiały na naszej stro­nie internetowej w dziale/zakładce Rekrutacja (menu boczne).

________________________________________

Uwaga!
W zakładce "Pomoc finansowa", która znajduje się w dziale "Pedagog szkolny", publikujemy informacje o pod­stawowych formach pomocy finansowej dla uczniów.

________________________________________