Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice uczniów, jak i uczniowie będą mogli bardziej zaangażować się w życie Liceum, a społecz­ność lokalna będzie mogła zapoznać się z naszą działalnością.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy na­szego Liceum, innych inicjatyw lub uwag dotyczących Szkoły osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a tak­że drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Liceum .

Dzisiaj na tablicy

W związku z sytuacją epidemiczną i zakwalifikowaniem powiatu kamiennogórskiego do strefy czerwonej nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze począwszy od 19 października br. (poniedziałek) do odwoła­nia odbywać się będzie w systemie zdalnym.
Nauczanie zdalne będzie prowadzone według obowiązującego planu lekcji. Uczestniczenie w zajęciach jest obowiąz­kowe.
Podstawowym źródłem informacji o łączeniu się on-line z nauczycielami poszczególnych przedmiotów pozostaje dziennik elektroniczny - moduł Wiadomości.
Wszelkie pytania do nauczycieli oraz Dyrekcji proszę również kierować przez moduł Wiadomości w dzienniku elek­tronicznym.
Zarządzenie dotyczące organizacji nauczania w trybie zdalnym:

Z poważaniem,
Jacek Bruździak - Dyrektor LO w Kamiennej Górze

________________________________________

Informacja:
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym (2020/2021):

  • 12-13 listopada 2020 r. (czwartek, piątek)
  • 4-5 stycznia 2021 roku (poniedziałek, wtorek)
  • 4-7 maja 2021 roku (wtorek-piątek)
  • 4 czerwca 2021 r. (piątek)

________________________________________

Uwaga!
W zakładce "Pomoc finansowa", która znajduje się w dziale "Pedagog szkolny", publikujemy informacje o pod­stawowych formach pomocy finansowej dla uczniów.

________________________________________