Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Rada Szkoły

Podstawowe uregulowania dotyczące działania rady szkoły zawierają artykuły 80-82 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Regulamin Rady Szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze [plik PDF]

Artykuły