Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice uczniów, jak i uczniowie będą mogli bardziej zaangażować się w życie Liceum, a społecz­ność lokalna będzie mogła zapoznać się z naszą działalnością.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy na­szego Liceum, innych inicjatyw lub uwag dotyczących Szkoły osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a tak­że drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Liceum .

Dzisiaj na tablicy

 Informacje:
- 28 września br. o godz. 15.30 rozpocznie się zebranie Rady Szkoły naszego Liceum (sala 215).
- 28 września br. o godz. 16.15 rozpocznie się zebranie Rady Rodziców naszego LO (aula szkolna).

________________________________________

Uwaga!

Szanowni Rodzice,
przypominam, że 30. września br. mija termin dokonania dobrowolnej zapłaty za ubezpieczenie NNW dla ucz­nia. Szkoła, jak co roku, stwarza możliwość dobrowolnego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wy­padków. W tym roku opłata za wybrany wariant tego ubezpieczenia wynosi 40,00 złotycb i można jej do­konać, wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto ubezpieczyciela.
Ubezpieczenie chroni ucznia przez cały rok, 24 godziny na dobę, w Szkole i poza nią, w kraju i za granicą.
Wszelkie informacje na temat warunków ubezpieczenia oraz o ubezpieczycielu, jak również numer konta znajdują się na stronie internetowej Szkoły w zakładce: Informacje różne -> Ubezpieczenie w Szkole.

Jacek Bruździak
Dyrektor LO w Kamiennej Górze

________________________________________

Uwaga!
W zakładce "Pomoc finansowa", która znajduje się w dziale "Pedagog szkolny", publikujemy informacje o pod­stawowych formach pomocy finansowej dla uczniów.

________________________________________