Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Pierwsze tablice interaktywne w naszej Szkole

Wyposażenie Szkoły wzbogaciło się o dwa 65" monitory interaktywne oraz dwa laptopy, które zakupione zostały przy współpracy z organem prowadzącym - Powiatem Kamiennogórskim - w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".
Powiat Kamiennogórski i nasza Szkoła pozyskały 14 000,00 zł w ramach w/w programu rządowego, a ze swojej strony na zakup w/w sprzętu wyasygnowały 3 500,00 zł.