Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

11 maja 2021 - pisemny egzamin maturalny z matematyki i wiedzy o społeczeństwie

Szósty dzień tegorocznych egzaminów maturalnych.  O godzinie 9.00 do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym przystąpiło 39 tegorocznych absolwentów naszego Liceum, a o godzinie 14.00 egzamin maturalny z wiedzy o społe­czeństwie na po­ziomie rozsze­rzonym zdawało 16 tegorocznych absolwentów naszej Szkoły.