Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

12 maja 2021 - pisemny egzamin maturalny z biologii i języka francuskiego

Siódmy dzień tegorocznych egzaminów maturalnych.  O godzinie 9.00 do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym przystąpiło 13 tegorocznych absolwentów naszego Liceum, a o godzinie 14.00 egzamin maturalny z języka francuskiego na po­ziomie rozsze­rzonym zdawała 1 tegoroczna absolwentka naszej Szkoły.