Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Uroczyste zebranie Rady Pedagogicznej naszego Liceum

24 czerwca 2021 r. odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej, w ra­mach którego - w początkowej uroczystej części - nastąpi­ło w obec­ności Starosty Powiatu Kamiennogórskiego pana Ja­ro­sława Gęborysa i Wicestarosty pani Małgorzaty Krzyszkowskiej wręczenie dyplomów i nagród wyróżniającym się w mijającym roku szkolnym w nauce, sporcie i innych obszarach życia szkolnego uczniom.

"Diamentowa Dziesiątka" na liście rankingowej Liceum Ogólnokształcącego:

1. Mateusz Chłąd
2. Oliwia Arendarczyk
3. Grzegorz Pawłowski
4. Wiktoria Bania
5. Wiktoria Pilecka
6. Nikola Mongiało
7-8. Magdalena Gniadek
7-8.Patryk Sroczyński
9. Natalia Klag
10-11. Oliwia Karska
10-11. Julia Zioła.

- uczniowie wyróżniający się aktywnością sportową:
1.Oliwia Arendraczyk
2. Kamil Cedzidło,
3. Majka Germata:

4. Hubert Matusik
5. Jakub Potoniec