Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Zebranie Rady Szkoły naszego Liceum

21 czerwca br. odbyło się zebranie Rady Szkoły naszego Liceum, podczas którego ustalono, że wnisoki do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów złożone zostaną dla:
- Magdaleny Gniadek - średnia ocen: 5,67 - uczennica klasy drugiej dotychczasowgo trzyletniego liceum ogólnokształcącego

- Nikoli Mongiało - średnia ocen: 5,67 - uczennica klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Podczas zebrania Rada Szkoły wyraziła pozytywną opinię w sprawie złożenia przez Radę Pedagogiczną naszego Liceum Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty wniosków w sprawie przyznania stypendium Ministra Edukacji i Nauki uczniom naszego Liceum: Oliwii Arendarczyk i Hubertowi Matu­sikowi za wybitne osiągnięcia sportowe.