Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Spotkania wychowawców klas z Rodzicami uczniów

7 września br. odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym spotkania rodziców uczniów z wychowawcami klas. Rodzice uczniów klas pierwszych na wstępie spotkali się w auli szkolnej z Dyrektorem naszego Liceum.
Podczas zebrań między innymi wybrane zostały rady oddziałowe, a także wyłoniono w każdej z klas jednego przedstawiciela rodziców do Rady Rodziców naszego Liceum.