Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Warsztaty innowacji w ramach projektu TRAILS+

5 września rozpoczęła się w naszej Szkole realizacja pro­gra­mu warsztatów innowacji w ramach kolejnej edycji pro­jektu TRAILS+ -  Mo­bilne La­bo­ratoria Innowacyjności i Us­ług. Prowadzone w naszym Liceum warsztaty potrwają do 15 września br., a współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

W zajęciach warsztatowych uczestniczy łącznie 30 uczniów i 10 nauczycieli.