Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Informacja o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej LO na rok szkolny 2020/2021

Ustalone zostały nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół ponadpod­stawowych. Nowe terminy ustalił i podał do publicznej wiadomości Minister Edukacji Narodowej.
W związku z tym uaktualniono poniższe dokumenty.

"Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych [...] jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania " - §11b ust. 2 Roz­porządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czaso­wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal­czaniem COVID-19 Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze późniejszymi zmianami.

  • (zaktualizowana) Informacja o zasadach rekrutacji do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego w Liceum Ogólno­kształcącym w Kamiennej Górze na rok szkolny 2020/2021 (dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych)
  • WNIOSEK kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze na rok szkolny 2020/2021 [plik PDF]
  • WNIOSEK kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze na rok szkolny 2020/2021 [plik DOCX]
  • (zaktualizowana) Ulotka nr 1: planowane oddziały w 4-letnim LO w roku szkolnym 2020/2021 z korelacją rozszerzeń poszczególnych przedmiotów i wymagań wyższych uczelni oraz podstawowe zasady punktacji w czasie rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  • (zaktualizowana) Ulotka nr 2: "W programie nauczania zapewniamy..." oraz wybrane zasady rekrutacji do klas pierwszych cztero­letniego liceum ogólnokształcącego w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze na rok szkolny 2020/2021
  • folder LO w Kamiennej Górze - rok wydania: 2020 - plik .PDF

[dokumenty do pobrania poniżej]

Pliki do pobrania