Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca br. tradycyjnie obchodzony jest w Szkole jako Pierwszy Dzień Wiosny. W tym roku w tym dniu grupa uczniów z klas czwartych (maturalnych) pojechała na wycieczkę - pielgrzymkę diecezjalną - do Częstochowy, a pozostali uczniowie mieli okazję uczestniczyć w kocercie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny oraz innych imprezach klasowych.