Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Program Wychowawczo-Profilaktyczny dla LO w Kamiennej Górze

Program Wychowawczo-Profilaktyczny
dla Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze 

[plik PDF]

załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2020/2021 z dnia 28 września 2020r.
Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze